Bazı Flavonoidlerin Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi ve İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Glutatyon S-Transferaz Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Mine AKSOY

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU