Bilgisayar Teknolojilerinin Gazete Yayımcılığında Kullanımı: Sabah 2000 Ve Doğan Printing Center Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Haşim Uzungil

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Hakan TEMİZTÜRK