Akut pulmoner tromboemboli hastalığı olan ve olmayan bireylerde histogram-patern ile hasta klinik parametreleri arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: ASLI TURGUT

Consultant: Adem Karaman