Büyükşehir Belediyelerinin Halkla İlişkiler Uygulamaları Bağlamında Yeni Medya Kullanımı: Erzurum, Malatya ve Van Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Zeynep ATİLGAN

Supervisor: Raci Taşcıoğlu