TAR-ET ve Et Kombinası Destekleme Politikalarının Erzurum Besi Hayvancılığı Sektörüne Etkilerinin Analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Yılmaz Akıncı

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Fahri YAVUZ