Farklı yaşlardaki Rhizobium kültürleri ile aşılamanın mercimek bitkisinin verim unsurları üzerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: SELAMİ MATUR

Supervisor: Serdar Bilen

Abstract:

Bu çalışma, mercimek (Lens esculanta) bitkisinin kök, gövde ve yaprak kuru madde miktarları, nodül sayısı, nodül kuru madde miktarı, nodül azot içeriği, toplam azot içeriği ve fosfor içeriği üzerine Rhizobium leguminosarum biovar vicieae F15, M9, M2426 izolatlarının, farklı yaşlardaki (1,3,5,7 ve 9 günlük) kültürleri ile aşılama işlemlerinin hangi dozdaki (0.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 kg N/da (%43 Üre)) azotlu mineral gübrelemeye eşdeğer olduğunu tespit etmek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.

Deneme sonunda elde edilen bulgulara göre Rhizobium leguminosarum biovar vicieae F15, M9, M2426 izolatları ile aşılanan mercimek bitkilerinde M2426 izolatının 5 günlük kültürleri ile aşılamasından en yüksek kuru madde miktarı elde edilmiştir. Bu izolatı sırası ile F15ve M9 izolatlarının 5 günlük kültürleri ile aşılama işlemi izlemiştir. En yüksek nodül sayısı, nodül kuru madde miktarı, nodül azot içeriği toplam azot içeriği, simbiyotik etkinlik ve fosfor içeriği M2426 izolatının 5 günlük kültürleri ile aşılamasından elde edilmiştir. Bu izolatı sırası ile F15 ve M9 izolatlarının 5 günlük kültürleri ile aşılama işlemleri izlemiştir. Beş günlük kültürler ile aşılama işlemi dekara 5 kg azotlu mineral gübreleme ile eşdeğer bulunmuştur.