Lokal olarak izole edilen laktik asit bakterilerinin probiyotik olarak kullanılabilme potansiyellerinin araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: SÜMEYYE AKBULUT

Supervisor: Ahmet Adıgüzel