İnsan Karbonik Anhidraz II (hCAII) Geninin Klonlanması, E. coli’de Ekspresyonu, Karakterizasyonu, Yönlendirilmiş Mutagenez İle Mutant hCA II Genlerinin Eldesi ve Mutant Proteinlerin İnhibitörlere Karşı İlgisinin Araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Deryanur KILIÇ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU