Yahyalı Halılarının Renk ve Üslup Özellikleri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Anasanat Dalı, Turkey

Student: Yasemin Tepe -

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Yunus BERKLİ