Ülkelerin insani gelişmişlik sınıflamalarının UTADIS ve sıralı lojistik regresyon modelleri aracılığıyla yeniden hesaplanması ve değerlendirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: KÜBRA AKYOL ÖZCAN

Supervisor: Erkan Oktay