İlköğretim 6-8. sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanabilme durumları: Erzurum örneklemi


Creative Commons License

Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: Fatih YAZICI

Consultant: Mustafa Sözbilir