Eupatilin, Gardenin A, Eupatorin Flavon Türevi Bileşiklerinin Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi ve İnsan Karbonik Anhidraz İzoenzimleri (hCA I ve hCA II) ile Asetilkolin Esteraz ve Bütirilkolin Esteraz Enzimleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Enes Sait BASTEM

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU