Dînî Literalizmin Odağındaki İmâm Şâfiî'de Lafzî ve Gâi Yorum


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Muhammet Bağçivan

Supervisor: Ali İhsan Pala