İstanbul Atatürk Kitaplığında Bulunan Bazı Tezhipli Yazma Eserlerin Tahlili


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Fadime Çınar Yılmaz -

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Yunus BERKLİ