Ham petrol kontaminasyonunun mikrobiyal olarak biyoremediasyonu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: MUSTAFA ÖZKAN BALTACI

Supervisor: Ahmet Adıgüzel