Sıralı ve sıralı olmayan kesikli tercih modellerinin karşılaştırılması: Türkiye'de hanehalklarının yakıt türü tercihleri üzerine bir uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: ALİ KEMAL ÇELİK

Supervisor: Erkan Oktay