Toplumsal Cinsiyetçi Bağlamda Siyasi Kimlik: 1971-2015 Yılları Arası Siyasal Aktör Olarak Kadının Yazılı Basında Sunumu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Susin GÖREN KEKEÇ

Supervisor: Raci Taşcıoğlu