Toprakların ağır metal içerikleri üzerine çeşitli bakteri izolatlarının etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: EMRAH YILDIRIM

Supervisor: Serdar Bilen

Abstract:

Topraklardaki ağır metal kirliliği çevresel problemlere sebep olduğu gibi, bunların eksikliği de toprak-bitki-hayvan sisteminde ciddi dengesizliklere sebep olabilmektedir. Ağır metal içeriği yüksek olan ve sorun teşkil eden tarım alanlarının ıslah çalışmaları son zamanlarda yaygın olarak araştırılmaktadır. Bu çalışmada da toprakların ağır metal içerikleri üzerine çeşitli bakteri izolatlarının etkileri araştırılmıştır. Araştırmada materyal olarak; 13 farklı bakteri izolatı ve çimento fabrikası baca dumanlarına maruz kalmış tarım topraklarından alınan toprak örnekleri kullanılmıştır. Çalışma 2 aşamada yürütülmüştür.

I. Aşamada 8 adet ağır metal (Fe, Cu, Zn, Mn, Al, Ni, Cd ve Pb) ihtiva eden Nutrient Broth içerisine 13 farklı bakteri izolatları aşılanmış, 2 saatlik inkübasyon sonrası bakteriler tarafından gerçekleştirilen metal absorbsiyon kapasiteleri belirlenmiştir.

II. Aşamada ise çimento fabrikası civarından alınan toprak örneklerine I. Aşamadan elde edilen ve etkinliği belirlenen 5 adet bakteri (Staphylococcus cohnii, Sphingobium yanoikuyae, Vibrio hollisae, Xanthobacter flavus, Acinetobacter lwoffi) izolatları aşılanmış, 6 haftalık inkübasyon sonrası bakterilerin absorbsiyon kapasiteleri belirlenmiştir.

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, S. cohnii’nin toprakta en fazla Pb ağır metalini, S. yanoikuyae’nin toprakta en fazla Al ağır metalini, V. hollisae’nın toprakta en fazla Al ağır metalini, X. flavus’un toprakta en fazla Al ağır metalini ve A. lwoffi’nin toprakta en fazla Al ağır metalini absorbladığı belirlenmiştir.

Elde edilen sonuçlar yüksek oranda metal içeren toprakların bioremediasyon çalışmalarına bu çalışmadan elde edilen bakterilerin kullanımının da büyük oranda katkı sağlayacağı sonucunu ortaya koymuştur.