Farklı Memeli Sütlerinden Laktoperoksidaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu, Suda Çözününen Organik Çözücülerdeki Davranışı, Sekonder ve Tersiyer Hidroperoksitleri İndirgeme Kinetiğinin İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: H. İbrahim Hacıbeyoğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan Küfrevioğlu

Co-Supervisor: Hamdullah Kılıç