İvme ölçer lokasyonlarına ait zemin dinamik özelliklerinin deprem kayıtları kullanılarak incelenmesi Elazığ (Türkiye) örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: ADVİYE MARAL ACAR

Consultant: Ekrem Kalkan