“Türkiye’de GSM Operatörlerinin Yazılı-Basılı Radyoda Yer Alan Reklamlarının Tasarımına İlişkin Bir Analiz”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Mustafa Gültepe

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Derya ÖCAL