Abdominal masajın mekanik ventilasyondaki hastalarda enteral beslenmeye bağlı ventilatör ilişkili pnömoni ve boşaltım üzerine etkisi The effect of abdominal massage on ventilator- associated pneumonia and excretion induced by enteral feeding in patients receiving mechanical ventilation


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Vesile ESKİCİ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Nadiye ÖZER