20.yüzyıl batı sanatının durağanlık ve hareket bakımından incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Metin Yalçın

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Muhammet TATAR