İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Saflaştırılması İçin Yeni Afinite Jellerinin Hazırlanması ve Yeni Sentezlenen Bazı Sülfonamid Türevlerinin Bu İzoenzimler Üzerindeki İnhibisyon Kinetiklerinin İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2009

Student: Murat ŞENTÜRK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU