YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ ARACILIĞIYLA AVM MÜŞTERİLERİNİN HEDONİK VE FAYDACI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI İLE MAĞAZA SADAKATİ, MARKA İMAJI VE MAĞAZA BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: ADEM KARTAL

Consultant: Fatma Geçikli