Dünyadaki Eğilimler Işığında Türkiye Tarımsal Destekleme Politikalarının Değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Cemile Karaman

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Fahri YAVUZ