İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Saflaştırılması İçin Yeni Bir Afinite Jelinin Hazırlanması ve Bazı Fenolik Asitlerin Bu İzoenzimler Üzerindeki İnhibisyon kinetiklerinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Deryanur ERDEM

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU