Bacillus licheniformis OSBS6’DAN AMİLAZ VE PROTEAZ ENZİMLERİNİN ÜÇLÜ FAZ AYIRMA SİSTEMİ (TPP) İLE SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Damla RÜZGAR

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Melda ŞİŞECİOĞLU