Erken Dönem İslam Tarihi Yazımı Üzerine Oryantalist Yaklaşımlar: Fred M. Donner Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: SARA BABACAN

Supervisor: Muhammet Hanefi Palabıyık