Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı'nın etkileşimli çoklu ortam materyalleriyle öğretiminin Türk Edebiyatı dersine yönelik tutuma ve akademik başarıya etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: FATİH VEYİS

Consultant: Halit Dursunoğlu