Aralık Katsayılı Çok Amaçlı Programlama ile Türkiye'deki En Uygun Yenilenebilir Enerji Alternatiflerinin Belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Mesliha GEZEN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Abdulkerim KARAASLAN