Üniversitelerdeki muhasebe eğitiminin işletme beklentilerini karşılama düzeyi üzerine bir araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2018

Student: ELSEVAR IBADOV

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Reşat KARCIOĞLU