Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler: Erzurum Büyükşehir Belediyesi Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: DAMLA SEDA TOSUN

Consultant: Fatma Geçikli