Aeromonas salmonicida EDT1’den PROTEAZ ENZİMİNİN ÜÇLÜ FAZ AYIRMA SİSTEMİ İLE SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU VE BİYOTEKNOLOJİK UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Ezgi DAĞ TAŞKESENLİGİL

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Melda ŞİŞECİOĞLU