Öğrencilerin dersteki başarılarını etkileyen faktörlerin kovaryans analizi ile araştırılması: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: FATİH SOĞUKPINAR

Supervisor: Erkan Oktay