CO2 Salınımı Üzerinde Etkili Oklan Faktörlerin Araştırılması: OECD Ülkeleri Üzerine Ekonometrik bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Serhat ÇAMKAYA

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Abdulkerim KARAASLAN