Tüketici davranış ve tercihlerinin analizi: Erzurum için bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: FUAT LEBE

Supervisor: Hüseyin Özer