İnsan Eritrositlerinden Afinite kromatografisiyle Saflaştırılan Glukoz 6-fosfat Dehidrogenaz Enziminin Bazı İlaçlarla İnhibisyonunun Araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 1998

Student: Mehmet ÇİFTCİ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU