Serahsinin İstihsan Anlayışı: Teori ve Uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: HÜSEYİN TETİK

Consultant: Ali İhsan Pala