Lale devri kemani bestekarlarının saz semaisi formunda ki bestelediklerinin makam, usul tartım kalıbı ve cümle yapısı açısından incelenmesi.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: MUHAMMED VAROL ÖNAL

Supervisor: Emrah Lehimler