Karayolu trafik kazalarını etkileyen risk faktörlerinin çok durumlu logit modeli ile analizi: Erzurum ve Kars illeri örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: ALİ KEMAL ÇELİK

Supervisor: Erkan Oktay