işçilerin planlı davranış kuramına göre iş sağlığı ve güvenliği davranışlarının güvenlik iklimine etkilerinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Necmettin Çiftçi

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Sonay BİLGİN