Simgesel Yapılarda Hegemonya ve İdeolojinin İnşası (Bişkek Anıtları Örneği)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kyrgyzstan

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Niyazi AYHAN

Supervisor: Yusuf Yurdigül