Veri madenciliği tekniklerinden C5.0 algoritması ve destek vektör makineleri ile yapay sinir ağlarının sınıflandırma başarılarının karşılaştırılması: İmalat sektöründe bir uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: EMRE YAKUT

Supervisor: Erkan Oktay