Ispanak (Spinacia oleraceae cv.Gladiatör) Bitkisinde Pestisitler ve Bitkisel Hormonlar İle Muamelenin Bazı Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 1998

Student: Fehmi ODABAŞOĞLU

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU