Kesikli Tercih Modellerinde Bayesyen ve Klasik Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Talep Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: MUHAMMET KUTLU

Supervisor: Hüseyin Özer