Postmodern Çağda Temsil Krizi ve Mizahın Dönüşümü: Siyasal Caps Kültürünün Analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Tahsin Emre Fırat

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Hakan TEMİZTÜRK