DOĞRUSAL OLMAYAN HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE İÇİN ENERJİ POLİTİKASI ÖNERİLERİ


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MESLİHA GEZEN

Consultant: Abdulkerim Karaaslan