Enterococcus faecium A2'den lakkaz enziminin üçlü faz ayırma sistemi ile saflaştırılması, karakterizasyonu ve biyoteknolojik uygulanabilirliğinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: AYBÜKE EROL

Consultant: Melda Şişecioğlu