Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AKSİYOLOJİK ARGÜMANLAR IŞIĞINDA MUHASEBE

7.ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Zonguldak, Turkey, 23 - 25 October 2020

ŞİRKETLERE YAPILAN SERMAYE YATIRIMLARI ORTAKLARIN MİNİMUM BEKLENTİSİNİ KARŞILAYABİLİYOR MU?

6. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Niğde, Turkey, 23 October 2019

Muhasebe ve Yatırım Hilelerine Kültürel Eğilimlerin Etkisi

XVI. International Accounting Conference, Turkey, 5 - 08 October 2019

BOBİ FRS' DE YER ALAN DEĞER KAVRAMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

3. ULUSLARARASI EKONOMİ FİNANS VE EKONOMETRİ KONGRESİ, Hatay, Turkey, 05 September 2019

FİNANSAL FAIR-PLAY KRİTERLERİ FUTBOL KULUPLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINDA MANİPÜLATİF EYLEMLERİ TETİKLER Mİ?

FİNANSAL FAIR-PLAY KRİTERLERİ FUTBOL KULUPLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINDA MANİPÜLATİF EYLEMLERİ TETİKLER Mİ?, Turkey, 13 - 17 December 2017

STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİNDE FİYATLAMA KARARLARININ REKABETE ETKİSİNİN ANALİZİ

ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Turkey, 13 - 17 December 2017

Türkiye’ de Yatırımcının Gelir Seviyesi ve Risk Alma Eğilimi Arasındaki İlişki

2. International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, vol.2, pp.144-155

TURİZM ŞİRKETLERİNDE KAR PAYI DAĞITIMININ ŞİRKET DEĞERLERİNE ETKİSİNİN ANALİZİ

INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, SAREJVO, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017 Sustainable Development

FORWARD SÖZLEŞMELERİN GÜNÜMÜZ PİYASALARINDA YERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

III. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Zonguldak, Turkey, 12 - 14 May 2016

Books & Book Chapters

DENİZ ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE ÇEVRE MUHASEBESİNİN ROLÜ

in: ÇEVRE MUHASEBESİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ENTEGRE RAPORLAMA, CAN VECDİ AHMET, Editor, GAZİ, Ankara, pp.233-247, 2020 Sustainable Development

A RESEARCH ON THE ADAPTATION OF FOOTBALL CLUBS TO THE FINANCIAL FAIR-PLAY CRITERIAS WITHIN THE SCOPE OF ACCOUNTING FRAUD TRIANGLE

in: INNOVATIVE APPROACHES IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, Prof.Dr. Kürşat Özdaşlı, Doç.Dr. Murat Cem Demir,, Editor, GECE, Ankara, pp.323-332, 2018

PLACE AND SUSTAINABILITY OF CAPITAL IN COMPANIES

in: CONTEMPORARY RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES, Ahmet Yağmur ERSOY, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.111-120, 2018

Metrics

Publication

41

H-Index (Scopus)

7

Project

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals